KURUMSAL

2000-2002 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Sigortacılık bölümünden mezun olduktan sonra bir işin en iyisini en mükemmelini yapmak için piyasada iyice pişmekten ve bu işin mutfağından geçmekten olduğuna inandığım için bir çok acentede üretim ve pazarlama bölümünde çalıştım. Çalışmalarım esnasında tanıştığım hiç kimseye hatalı ve yanlış bir harekette bulunmadığım için de şu anki var olan durumumuzun dürüstlüğümüzün mükafatını toplamak olarak görüyorum.

2004-2007 yılları arasında A.Ü.İşletme Bölümünden mezun oldum. Bu yıllarda sigortacılıkla ilgili birçok gazete, dergi, yayın, kitap, konuşma ve konferanslara katılarak vizyonumuzu genişleterek her geçen gün sektöre daha iyi hizmet vermenin inceliklerini ve ayrıntılarını öğrenerek sizlere profesyonel anlamda hizmet vermeyi öğrendik.

2008 yılında askerlik görevimi tamamlamak üzere son çalıştığım şirketimden ayrılarak şirketimizin de temel oluşumlarının başlangıç düğmesine basmış bulunduk

Ortak Değerlerimiz

Davranışlarımızı, kararlarımızı, hizmetlerimizi ve iş amaçlarımızı yönlendiren ortak değerlerimiz:
·  Güven
·  Dürüstlük ve Şeffaflık 
·  Sorumluluk ve Hesap Verilebilirlik 
·  Rekabet ve Adalet 
·  Yaratıcılık ve Mükemmeliyet 
·  Karşılıklı Saygı ve Sevgi 
·  Etkin ve Açık İletişim

·  Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu 
·  Vefalı Olmak
·  Doğaya ve Çevreye Saygı

Kalite Poitikamız

Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yapan, sigortacılık sektöründe gelişmekte olan kuruluş olarak hedefimiz müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Tüm çalışanlarımız birbirlerini de birer müşteri olarak görmeli ve Süreç Yaklaşımı ile Sürekli İyileştirmeyi esas alarak "Müşteri Memnuniyetini" hedeflemelidir.

Müşterilerimizi memnun etme yolunun, çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilincinde olarak, çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamını sağlamakta, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemekteyiz.

Maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve uzun vadeli karlılığımızı arttırmak, geleceğimizi güvence altına almak, acentesi olduğumuz şirketler ile karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak sağlanabilir olduğuna inanmaktayız.

Hedeflerimiz

Sigortacılık sektöründeki farklı yerimizi , "müşterimiz kazandıkça kazanacağız" felsefesiyle, müşterilerine; her zaman sıcak bir dost eliyle ulaşan firmamız değerlerinden, misyonundan ve vizyonundan ödün vermeksizin Sigortacılığın her alanında bilgi ve beceriye sahip bu işin üniversitesini yüksek başarı ile tamamlamış yöneticimizle, yenilikçi, dürüst, bir anlayışla ülkemiz ve bölgemizde sigortacılığın temel işlevlerini müşterilerimizin huzur ve refahı için onlara en uygun şartlarla değerlerinin değerlerimiz ilkesi ile sigortacılık işlevlerini ve sigortalı olmanın avantajlarını bu sektörde bir eğitmen kalitesinde yetiştirdiğimiz sigortacılığın her alanında bilgi ve beceriye sahip kadromuzla müşterilerimiz bilinçlendirmek ve geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamaktır.
Sigortacılık işlevlerinden etkin bir biçimde yararlanılabilmesi, her şeyden önce genel olarak halkın, özel olarak da sigortacılık sektöründe çalışanların eğitimine bağlıdır Ülkemizde sigortacılık işlevlerinden yeterince yararlanılamıyorsa bunun temel nedeni, sektörde çalışanların eğitim düzeyinin yeterli olmamasıdır